Bestyrelse og programråd

Folkeuniversitetet i Aalborg ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 3 fra Aalborg Universitet (heraf en formand), 1 fra University College Nordjylland, 1 fra Aalborg Kommune, 1 fra Erhverv Norddanmark og 1 fra folkeuniversitetskomiteerne.

Derudover findes et programråd
med en bred repræsentation af folk fra byens institutioner, foreninger og virksomheder med fagfolk og andre, der kan gavne vores formål: ’…at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab’.

Se medlemmer af bestyrelse og programråd via link til højre.