Velkomst: Nye tider på Folkeuniversitetet

VED   FORMAND, STUDIELEKTOR, PH.D. TEM FRANK ANDERSEN
            REKTOR KRISTIAN MØLLER ANDERSEN

Pr. 1. august overgik Folkeuniversitetet i Aalborg til at være en selvejende institution. Vores kulturminister Mette Bock bestemte tilbage i 2017, at Folkeuniversitetets daværende struktur skulle ændres til gavn for både Folkeuniversitetet og dets mange brugere. Den tidligere organisation med et overordnet folkeuniversitetsnævn med ansvar for virksomheden og en række regionale styrelser skulle droppes, da den på flere måder ikke havde fungeret optimalt.

Overgangen til at være ’selvejende’ betyder også, at vi fremover har sammensat en ny ledelse – hos os en bestyrelse – på 7 personer. 3 personer fra Aalborg Universitet, 1 fra University College Nordjylland, 1 fra Aalborg Kommune, 1 fra Erhverv Norddanmark og 1 fra de folkeuniversitetskomiteer ude i landet, der har valgt at tilslutte sig afdelingen her i Aalborg.
Vi synes selv, at sammensætningen er noget nær optimal med repræsentanter fra de forskningsdrivende institutioner AAU og UCN, repræsentanter fra et par aktører i byen, der ’fylder lidt i landskabet’ og så en repræsentant fra græsrodsfolket ude i de mange komiteer, der også laver folkeuniversitetsarrangementer for, ja, folket.

Vi vil som selvejende institution også have et programråd. Programrådets opgave er den faglige nerve i virksomheden. Et programråd med en bred repræsentation af folk fra byens institutioner, foreninger og virksomheder med fagfolk og andre, der kan gavne vores formål: ’…at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab’.

For dig som bruger af Folkeuniversitetet betyder det ikke alverden. Det er mest bag kulisserne, at tingene er ændret en anelse. Men Folkeuniversitetet i Aalborg er nu helt sin egen, når det drejer sig om økonomi og til dels handlefrihed. Før var Folkeuniversiteterne i Danmark at betragte som én samlet virksomhed. Det er vi ikke mere. Vi – her i Aalborg - er så at sige ’herrer i eget hus’, selvom vi som altid bruger Aalborg Universitets fine lokaler til det meste.

Dette efterårs program byder på en række emner, som ikke har været ’på plakaten’ før. F.eks. tilbud om mirakler, fotografiet, superhelte, cybercrime, personlighedsanalyser og sundhedssociologi. Og så kan du møde gode folk som ex. filosof Tor Nørretranders, AAU-professorerne Lene Tanggaard, Frederik Stjernfelt og Svend Brinkmann, vært på DR’s Debatten Clement Kjersgaard og den kendte musikhistoriker Henrik Engelbrecht.
 
Som noget ganske nyt har vi lavet en række arrangementer under titlen ’Vidensbrunch’, hvor du før den vanlige undervisning på udvalgte temadage kan nyde en lækker brunch i selskab med underviseren. Vi håber, du vil tage vel imod konceptet.


Vel mødt til efterårssæsonen 2018.

Websitet benytter cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker eksempelvis, hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er relevant for dig.