Vigtig information fra Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetets undervisning afvikles i vid udstrækning som vanligt. Dog er der pga. COVID-19 situationen truffet en række extraordinære foranstaltninger.

Mundbind / Visir
Ved ankomst til bygningen og indtil du sidder ned i undervisningslokalet, bør du altid bære mundbind/visir.

Luft mellem deltagerne
Undervisningslokalerne fyldes kun delvist op, så der altid vil være mulighed for 'luft' mellem deltagerne.
Hjælp selv med til at denne regel efterleves ved ankomst.

Hold afstand
Ifm. ankomst, afslutning og i pauser opfordres du til at holde afstand og tage hensyn.

Brug håndsprit
Ved undervisning på Folkeuniversitetet / Aalborg Universitet vil der ved indgangen og en lang række andre steder være mulighed for brug af håndsprit, samt afspritning af borde.

Vi beder alle om at udvise forståelse og tålmodighed og være opmærksomme overfor andre, så vi i fællesskab kan bremse spredningen af denne virus.

Følg i øvrigt altid Sundsstyrelsens anbefalinger.

[ Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk ]