Tilbud i det øvrige Nordjylland

Nordjyske komiteer
Ud over tilbuddene i Aalborg findes der i Nordjylland en række folkeuniversitetskomiteer, som udbyder kurser og foredrag i deres hjemkommuner. Derudover har komiteen på Bornholm valgt at tilslutte sig den nordjyske region (se oversigt herunder).
Aktivitetsoversigter for de nordjyske komiteer og komiteen på Bornholm findes på deres lokale hjemmesider.

Se den lokale annoncering
Udover at annoncere i det trykte halvårsprogram fra Folkeuniversitetet i Nordjylland annoncerer de enkelte FU-komiteer løbende deres foredrag og kurser i lokalaviser, på plakater, i lokale brochurer og på hjemmesider. Se tilbuddene på dit lokale bibliotek eller henvend dig til din lokale FU-komite.

Alle kan deltage
Du kan deltage i FU-arrangementer overalt. Der er ingen krav om, at du skal have bopæl i den kommune, hvor arrangementet foregår. Folkeuniversitetet er åbent for alle. Det er kun din interesse, der begrænser dig.


Følgende komiteer er
tilsluttet Den nordjyske Region:

BRØNDERSLEV
Brønderslev Folkeuniversitet.
Formand Bodil Agger, Fruensgårdsvej 9, Hjelmsted, 9700 Brønderslev, tlf. 9883 7267, bodilagger@gmail.com. Komitemedlemmer: Henning Johansen, tlf. 98843159, Karl Johan Fuglsang Jensen, tlf. 9882 4693, og Solveigh Sanders, tlf. 2395 6672 og Martin Hare.
Se også www.bronderslevbib.dk.

FREDERIKSHAVN
Frederikshavn Folkeuniversitet.
Ved Frederikshavn Bibliotek, Pernille Lisborg. tlf. 9845 9131, peli@frederikshavn.dk
Lokalt program vil foreligge på Frederikshavn Bibliotek.

HAN HERRED
Folkeuniversitetet i Han Herred.
Ved formand Bruno Christiansen, Solsortevej 10, 9690 Fjerritslev, fuihh@fuihh.dk. Komitemedlemmer derudover er Dunne Plenge, Louise Ursell-Smith og Jarne Steen Nielsen.
Arrangementer annonceres i Jammerbugt Kulturblad og på vores hjemmeside www.fuihh.dk. Her kan du kan læse mere om de enkelte arrangementer, du kan tilmelde dig og du kan blive optaget på vores mailliste og derefter få tilsendt nyheder.

HJØRRING
Hjørring Folkeuniversitet.
Ved Birger Østergaard, Grønagervej 5, 9760 Vraa, tlf. 98982476, birka@privat.dk.

LÆSØ
Læsø Folkeuniversitet.
Ved Jens Christian Olesen, Stoklundsvejen 9, 9940 Læsø, tlf. 24909412, 58jcoolesen@gmail.com.
Arrangementer bliver annonceret i LæsøPosten.

MARIAGERFJORD
Mariagerfjord Folkeuniversitet.
Formand Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500 Hobro, tlf. 51729201, uthomsen@oncable.dk.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen.

MIDTHIMMERLAND
Midthimmerlands Folkeuniversitet.
Kontakt Jørgen Gjedsted, Gyvelvej 11, 9530 Støvring, tlf. 98372533, joergen.gjedsted@gmail.com.
Arrangementer annonceres i lokalpressen. Ring til ovenstående for nærmere oplysninger.

SKAGEN
Skagen Folkeuniversitet. 
Formand Søren Raaberg-Møller, Krøyersvej 10, 9990 Skagen, tlf. 98446864.
Lokalt program vil foreligge på Kulturhus Kappelborg og på www.folkeuniversitetet-skagen.dk.

VESTHIMMERLAND
Vesthimmerlands Folkeuniversitet.
Mere information på www.fuvh.dk
Formand Rikke Christensen, tlf. 2020 8646, mail: rc@vibkat.dk | Kasserer Minna Kristensen, tlf. 9867 1443, mail: minnakurt@gmail.com | PR Gertie Elmo, tlf. 2947 7789, mail: gertielmo@hotmail.com | Referent Berit Byg, tlf. 2448 3623, mail: beritbyg@gmail.com

ØSTHIMMERLAND
Østhimmerlands Folkeuniversitet.
Ved Peter Müller, Askildrupvej 21, 9520 Skørping, tlf. 96828283, oesthimmerlands.fu@gmail.com.
Arrangementerne annonceres i lokalpressen. Ring for nærmere oplysninger.

BORNHOLM
Bornholms Folkeuniversitet.
Ved bibliotekschef Jon Madsen, Bornholms Centralbibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne, tlf. 5692 1810, Jon.Madsen@brk.dk.
Se programmet på https://bibliotek.brk.dk.