Bestyrelse og programråd

Folkeuniversitetet i Aalborg ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 3 fra Aalborg Universitet (heraf en formand), 1 fra University College Nordjylland, 1 fra Aalborg Kommune, 1 fra Erhverv Norddanmark og 1 fra de tilknyttede folkeuniversitetskomiteer.

Derudover findes der et programråd
med en bred repræsentation af fagfolk fra byens institutioner, foreninger og virksomheder og andre, der kan gavne vores formål:
…at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab.

Se mere om hhv. bestyrelse og programråd via link til højre.