Programråd

Folkeuniversitetet i Aalborgs programråd fungerer som Folkeuniversitetets faglige netværk. Det er sammen med bestyrelse og sekretariat med til at udvikle programudbuddet, stille forslag til undervisning, samt vurdere og godkende forslag, som Folkeuniversitetet modtager fra anden side.

Programrådet ’har fingeren på pulsen’ og kommer med input til programudbuddet med f.ex. nyt fra diverse forskningsmiljøer, ny viden bredt forstået, nye bogudgivelser samt bud på konkrete undervisere.

Programrådet evaluerer derudover Folkeuniversitetets tilbud løbende og tilser, at programmet lever op til Folkeuniversitetets faglige retningslinjer.

Programrådet dækker en række fagområder, der revideres løbende. For øjeblikket er følgende personer med i programrådets arbejde:

Bestyrelsesrepræsentant og formand for programrådet
* Lektor Marie Jull Sørensen, Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Filosofi
* Professor Antje Gimmler, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Historie
* Arkivar Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv
* Museumsinspektør, dr.phil. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

IT- & Ingeniørvidenskab
* Lektor Jesper Rindom Jensen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Kommunikation & Digitale Medier
* Lektor, ph.d. Tem Frank Andersen, Center for Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign, Aalborg Universitet
* Lektor, ph.d. Peter Vistisen, Center for Interaktive Digitale Medier og Oplevelsesdesign, Aalborg Universitet

Kunst, Arkitektur & Design
* Museumsinspektør Caroline Nymark Zachariassen, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
* Kunsthistoriker, cand.mag. Maria Stensgård Poulsen
* Lektor, arkitekt, ph.d. Lars Brorson Fich, Institut for Arkitektur & Medieteknologi, Aalborg Universitet

Litteratur & Sprog
* Ej besat

Musik
* Docent Torben Amstrup Christensen, Det Jyske Musikkonservatorium
* Konservatorieuddannet musikhistoriker Rolf Ruggaard

Naturvidenskab
* Biolog, cand.scient. Hans Heidemann-Lassen

Organisation, Økonomi & Ledelse
* Ph.d., erhvervsforsker Reimer Ivang

Psykologi & Psykiatri
* Cand.psych., ph.d. Claus Haugaard Jacobsen
* Lektor, viceinstitutleder Thomas Szulevicz, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Samfundsvidenskab
* Ph.d.-stipendiat, cand.scient.soc. Katrine Buus, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Sundhed
* Lektor Claus Graff, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
* Klinisk lektor Susanne Nøhr, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet
* Ledende bibliotekar, cand.scient.bibl. Conni Skrubbeltrang, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Universitetshospital

De nordjyske folkeuniversitetskomiteer
* Berit Byg, Folkeuniversitetet Vesthimmerland
* Gitte Krag, Hjørring Folkeuniversitet

Øvrige
* Skoleleder Anna Marie Olesen, Folkeoplysningsudvalget, Aalborg Kommune