Programråd

Folkeuniversitetet i Aalborgs programråd fungerer som Folkeuniversitetets faglige netværk. Det er sammen med bestyrelse og sekretariat med til at udvikle programudbuddet, stille forslag til undervisning, samt vurdere og godkende forslag, som Folkeuniversitetet modtager fra anden side.

Programrådet har 'fingeren på pulsen’ og kommer med input til programudbuddet med f.ex. nyt fra diverse forskningsmiljøer, ny viden bredt forstået, nye bogudgivelser samt bud på konkrete undervisere.

Programrådet evaluerer derudover Folkeuniversitetets tilbud løbende og tilser sammen med bestyrelse og sekretariat, at programmet lever op til Folkeuniversitetets faglige retningslinjer.

Programrådet dækker en række fagområder, der revideres løbende. For øjeblikket er følgende personer med i programrådets arbejde:

Bestyrelsesrepræsentant og formand for programrådet
* Lene Wacher Lentz, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Filosofi & Religion
* Antje Gimmler, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Historie
* Anders Lykke Widt, arkivar, Aalborg Stadsarkiv
* Ulla Varnke Egeskov, museumsinspektør, cand.mag., Nordjyske Museer
* Flemming Nielsen, cand.mag., tidl. arkivar 

IT- & Ingeniørvidenskab
* Jesper Rindom Jensen, lektor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Kommunikation & Digitale Medier
* Tem Frank Andersen, lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
* Peter Vistisen, lektor, ph.d., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
* Mette Kirstine Goddiksen, journalist

Kunst, Arkitektur & Design
* Lars Brorson Fich, lektor, arkitekt, ph.d., Institut for Arkitektur & Medieteknologi, Aalborg Universitet
* Claire Gould, museumsinspektør, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
* Maria Stensgård Poulsen, kunsthistoriker, cand.mag. 

Litteratur & Sprog
* Sara Boe Hansen, teamkoordinator, Aalborg Bibliotekerne

Musik
* Torben Amstrup Christensen, docent, Det Jyske Musikkonservatorium
* Rolf Ruggaard, konservatorieuddannet musikhistoriker, komponist

Naturvidenskab
* Hans Heidemann-Lassen, biolog, cand.scient. 

Organisation, Økonomi & Ledelse
* Ole Friis, lektor, Business School, Aalborg Universitet
* Poul Knudsgaard, direktør, eMBA, Hunin Advice

Psykologi & Psykiatri
* René Ernst Nielsen, professor, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
* Michelle Angelica Lind Kaptain, cand.psych., ekstern lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
* Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d. 

Samfundsvidenskab
* Katrine Buus, ph.d.-stipendiat, cand.scient.soc., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
* Marie Jull Sørensen, lektor, ph.d., Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Sundhedsvidenskab
* Claus Graff, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
* Susanne Nøhr, klinisk lektor, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
* Thomas Starch-Jensen, professor, overtandlæge, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland

De nordjyske folkeuniversitetskomiteer
* Ulla Tjell, kulturkonsulent, Folkeuniversitet Jammerbugt
* Peter Müller, tidl. udviklingschef, Østhimmerlands Folkeuniversitet

Øvrige
* Anna Marie Olesen, tidl. skoleleder, Folkeoplysningsudvalget, Aalborg Kommune
* Nis Ovesen, chef for UCN Forskning og Udvikling, University College Nordjylland