Honorarsatser og regler

Arbejdsgangen for udbetaling
Når du har lavet en aftale med en af vores programmedarbejdere, om at medvirke, sender vi dig en mail med et link til din brugerprofil på fuaalborg.dk.
Her skal du formelt godkende aftalen. Vælg Nye kontrakter, i menuen i venstre side, og find den relevante aftale.
I forbindelse med godkendelsen skal du angive, om du forventer at have udgifter, vi skal dække, og du skal notere dine ønsker til AV-udstyr.
Så snart du har gjort det, er vi klar til at udbetale dit honorar. Så når din medvirken er slut, kommer honoraret automatisk, og du behøver ikke foretage dig mere.
Der kan dog i meget travle perioder gå op til 3 uger fra din medvirken, før honoraret bliver udbetalt.

Har du udgifter, vi skal dække, skal du igen logge ind på din brugerprofil på www.fuaalborg.dk, når din medvirken er slut.
Her skal du, i menuen i venstre side, vælge Aftaleoversigt og indberetning af udgifter og finde den relevante aftale. 
Når du har valgt en aftale, skal du klikke på knappen INDBERET NY UDGIFT og følge vejledningen.
Dine udgiftsbilag skal uploades i forbindelse med indberetningen, så husk at have dem klar i digital form.
Udgifter skal indberettes senest 14 dage efter endt medvirken. Vi refunderer udgifterne hurtigst muligt efter indberetningen.

Honorarsatser (pr. 1/4 2024)
Vores honorar er fastsat af staten.
Hvert honorar er for en såkaldt dobbelttime (normalt 2x45 minutter + 15 min. pause).
Vi opererer med 2 honorarsatser:
- 1 FO-dobbelttimehonorar (foredragshonorar) er på kr. 2.423,37 (inkl. feriepenge, som udbetales gennem Feriekonto).
- 1 KU-dobbelttimehonorar (kursushonorar) er på kr. 1.514,15 (inkl. feriepenge, som udbetales gennem Feriekonto).

A-indkomst, B-indkomst eller faktura?
Som udgangspunkt er aflønningsmetoden A-indkomst. Vi trækker således både AM-bidrag og A-skat af beløbet.
Hvis du ønsker det, udbetaler vi gerne som B-indkomst. Du godkender bare kontrakten som normalt, men kontakter os inden undervisningen. Så ændrer vi aflønningsmetoden til B-indkomst.
Har du eget firma med et cvr.-nummer, kan du få dit honorar og dine udgifter udbetalt på faktura. Du skal godkende din kontrakt som normalt, men kontakte os inden undervisningen. Så ændrer vi aflønningsmetoden til Faktura. Efter undervisningen sender du os en faktura. Vi er ikke momsregistreret og derfor må der ikke lægges moms på fakturaen. Udlæg for transport (ved kørsel i bil afregnes efter lav km-takst) og forplejning skrives på samme faktura og bilag vedlægges.

Hvilke udgifter dækker vi?
Vi dækker oftest udgifter til transport, forplejning og overnatning i forbindelse med din medvirken.

Transport

Som udgangspunkt skal man anvende billigste, offentlige transportmiddel. 
Dog kan der bevilges kørsel i egen bil, hvis det er mest hensigtsmæssigt. I så fald sker det til statens lave kilometertakst (2,23 kr./km).
Kører man i egen bil, dækker vi også udgift til bro/færge.
Vi skal have bilag på udgifterne, før vi kan refundere (på nær antal km kørt i egen bil).
Har du en brobizz, kan du skaffe dokumentation for din brug af broen på www.brobizz.com eller fra dit kontoudtog.

Forplejning

Er man afsted mere end 24 timer, udbetaler vi diæt. Diæt skal også indberettes som en udgift via din brugerprofil på www.fuaalborg.dk (tidspunkt for afrejse og hjemkomst).
Ellers dækker vi udgifter til forplejning (maks. 172,20 kr./måltid). Vi skal have bilag på disse udgifter, før vi kan refundere.
Man kan ikke samtidig få udbetalt diæt og refunderet sine udgifter til forplejning.

Overnatning

Der kan oftest bevilges hotelovernatning.
Folkeuniversitetet i Aalborg har lavet aftale med fire af byens bedste hoteller, hvor du - hvis du skal overnatte ifm. undervisning - selv kan bestille din overnatning. Tre hoteller ligger centralt i Aalborg midtby og et i Aalborg Øst.
Du skal ved bestilling af værelse oplyse, at du underviser for Folkeuniversitetet. Faktura sendes herefter automatisk til Folkeuniversitetet i Aalborg.
OBS: Book først din overnatning når du er sikker på, at undervisningen afvikles som planlagt. Undervisning vil i enkelte tilfælde blive aflyst pga. for få deltagere.

Vi har lavet aftale med:
KOMPAS Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg C, t. 98121900, info@kompashotel.dk
Hotel Helnan Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg C, t. 98120011, phoenix@helnan.dk
Hotel Gestus, Vesterbro 36-38, 9000 Aalborg C, t. 98126933, gestus@millinghotels.dk
Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Øst, t. 98154500, aalborg@scandichotels.com

Du må gerne bruge andre hoteller, end de ovenstående, men så skal du muligvis selv lægge ud. Vi refunderer udgifter efter statens tariffer.

Eventuel aflysning
Ca. 8 dage før undervisningsstart besluttes det på Folkeuniversitetets sekretariat om kurset / foredragsrækken starter som planlagt.
Er der ikke tilmeldte nok, bliver holdet aflyst og du får besked. En evt. aflysning giver ikke ret til udbetaling af honorar / refusion.

Hører du ikke fra os, starter undervisningen som planlagt. 

Du er altid velkommen til at kontakte Folkeuniversitetets sekretariat for at høre om antallet af tilmeldte og evt. risiko for aflysning.

Praktisk information
Praktisk information ifm. undervisningen. Se særskilt side.