Om Folkeuniversitetet


Folkeuniversitetet i Aalborg

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Tel.: 9816 7500
Mail: info@fuaalborg.dk
Web: www.fuaalborg.dk

[ Facebook ]   [ LinkedIn ]   [ Instagram ]

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-14.
CVR.NR. 88731328


Formål og aktivitet
"Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab". 

Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender undervisere, der til dagligt er ansat ved bl.a. universiteter og højere læreanstalter. I Aalborg og resten af Nordjylland afholder Folkeuniversitetet årligt over 400 kurser og foredrag, der følges af mere end 10.000 nordjyder.

Folkeuniversitetet i Aalborg
Folkeuniversitetet i Aalborg er en selvejende institution underlagt Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Afdelingen har sekretariat på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, i Aalborg Øst. Afdelingen omfatter afdelingen i Aalborg, 11 komiteer i det øvrige Nordjylland, samt komiteen på Bornholm. Der udsendes halvårlige programmer, der indeholder tilbuddene i Aalborg samt det øvrige Nordjylland.

Alle kan deltage
Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse. Alle kan deltage i Folkeuniversitetets arrangementer. Eneste krav er nysgerrighed og interesse. Dog kræves der i visse fag et vist kendskab til fagområdet, for at man som deltager kan opnå det fulde udbytte af undervisningen.

Samarbejde med andre
Folkeuniversitetet i Aalborg og resten af Nordjylland samarbejder med en lang række foreninger, organisationer og institutioner. Alle, som har forslag og ønsker til konkrete undervisningstilbud, kan henvende sig til det lokale Folkeuniversitet. Gennem dette samarbejde er Folkeuniversitetet med til at bringe forskningen ud til masser af mennesker, der normalt ikke har adgang til videnskabens nyeste viden.

Folkeuniversitetet i Danmark
Virksomheden omfatter 5 afdelinger med sekretariater i Aalborg, Århus, Odense, København og Vemb, samt ca. 75 FU-komiteer i det øvrige Danmark.

Lovgrundlag
Folkeuniversitetet får statstilskud under Lov om Folkeoplysning, men ca. 70% af økonomien er baseret på deltagerbetaling. Se Lov om Folkeoplysning her.

[ Tilmelding og betaling for deltagere ]

[ Praktisk information til deltagere ]

Early bird-tilbud. Tilmeld dig forårets hold med 20 % rabat med koden 'Earlybird22'