Om Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet i Aalborg
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

CVR.NR. 88731328

t. 98167500
info@fuaalborg.dk
www.fuaalborg.dk

[ Facebook ]   [ LinkedIn ]   [ Instagram ]

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-14.
Sekretariat: Mød sekretariatets medarbejdere.

Praktisk information for deltagere
På disse sider finder du svar på en række relevante spørgsmål ifm. tilmelding, betaling og selve undervisningen:
Tilmelding og betaling
Praktisk information ifm. undervisningen

Alle kan deltage
Der stilles ingen krav til deltagernes bopæl, alder eller nationalitet og der stilles ingen krav om bestemte eksaminer eller uddannelse. Alle kan deltage i Folkeuniversitetets arrangementer. Eneste krav er nysgerrighed og interesse. Dog kræves der i visse fag et vist kendskab til fagområdet, for at man som deltager kan opnå det fulde udbytte af undervisningen.

Folkeuniversitetet i Aalborg
Folkeuniversitetet i Aalborg er en selvejende institution underlagt Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Afdelingen har sekretariat på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, i Aalborg Øst. Afdelingen omfatter afdelingen i Aalborg, samt for øjeblikket 9 komiteer i det øvrige Nordjylland og 1 komite på Bornholm. Der udsendes bl.a. halvårlige programmer, der indeholder tilbuddene i Aalborg samt det øvrige Nordjylland.

Folkeuniversitetet har ingen fastansatte lærere, men anvender bl.a. undervisere, der til dagligt er ansat ved universiteter og højere uddannelsesinstitutioner. I Aalborg og resten af Nordjylland afholder Folkeuniversitetet årligt ca. 600 kurser og foredrag, der følges af mere end 11.000 nordjyder.

Samarbejde med andre
Folkeuniversitetet i Aalborg og resten af Nordjylland samarbejder med en lang række foreninger, organisationer og institutioner. Alle, som har forslag og ønsker til konkrete undervisningstilbud, kan henvende sig til det lokale folkeuniversitet. Gennem dette samarbejde er Folkeuniversitetet med til at bringe forskning og ny viden ud til masser af mennesker, der normalt ikke har adgang til denne viden.

Folkeuniversitetet i Danmark
Folkeuniversitetet i Danmark omfatter 5 afdelinger med sekretariater i Aalborg, Århus, Odense, København og Vemb, samt ca. 75 Folkeuniversitets-komiteer i det øvrige Danmark.

Formål og aktivitet
Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til den nyeste viden via forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab. 

Lovgrundlag
Folkeuniversitetet får statstilskud under Lov om Folkeoplysning, men ca. 70% af økonomien er baseret på deltagerbetaling. Se Lov om Folkeoplysning her.