Bestyrelse

Aalborg Universitet
Tem Frank Andersen (formand), lektor, ph.d., Institut for  Kommunikation og Psykologi
Lene Wacher Lentz (næstformand), lektor, ph.d., Juridisk Institut
Carsten Dahl Mørch, lektor, ph.d., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

University College Nordjylland
Nis Ovesen, chef for UCN Forskning og Udvikling

Aalborg Kommune
Erik Kristensen, afdelingschef, Fritid og Landdistrikt, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Erhverv Norddanmark
Gitte Lunde Andresen, cand.mag., medejer af Nygårdsminde Vingård

Folkeuniversitetskomiteerne
Ulla Tjell, kulturkonsulent, Folkeuniversitet Jammerbugt