Information til undervisere

Tak for din interesse i at gøre Folkeuniversitetets tilbud spændende, aktuelle og alsidige.

Folkeuniversitetets formål er gennem folkeoplysende undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og et aktivt medborgerskab. Dette gøres bl.a. ved udbydelse af en række kurser, foredrag, temadage og rejser. I Aalborg udsendes der to gange årligt et program med et bredt udbud af arrangementer indenfor en lang række emneområder.

Folkeuniversitetet har ingen fastansatte undervisere, men anvender bl.a. undervisere, der til dagligt er ansat ved fx universiteter og højere læreanstalter.

Kom med forslag til undervisning
Folkeuniversitetet i Aalborg modtager gerne nye og interessante forslag til kurser og/eller foredrag fra undervisere landet over. 

Ønsker du at undervise hos os, bedes du sende os dit forslag, samt personlige data, så vi har mulighed for at vurdere det. Ring (t. 98167500), skriv (info@fuaalborg.dk) eller kom forbi sekretariatet på Folkeuniversitetet / Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, Aalborg Øst
.
Forslaget vil herefter blive vurderet af sekretariatets medarbejdere og Folkeuniversitetets programråd, hvorefter du vil modtage besked.

Se [ Retningslinjer for det faglige niveau ].

Programtilrettelæggelsen finder primært sted i september-oktober og februar-april med henblik på det følgende semester. Du bør derfor sende dit forslag i god tid!

Vi glæder os til at samarbejde med dig og præsentere din forskning/viden og dit kursus/foredrag for vore mange deltagere.

Praktisk information
Herunder kan du finde oplysninger om alt fra honorarsatser til informationer vedrørende afvikling af dit kursus/foredrag. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på sekretariatet på t:98167500 eller info@fuaalborg.dk.

[ Honorarsatser og regler
]
[ Praktiske oplysninger ]